Sunday, 11 December 2011

Mengenal Huruf Hijaiyah

MENGENAL HURUF HIJAIYAH


ا ب ت ثج ح خد ذ ر زس ش ص ض

Klip Video "Mari Berwuduk"

http://www.facebook.com/

LampiranSaturday, 10 December 2011

Modul Pendidikan Islam Pra Sekolah

SUKATAN PELAJARAN


Modul Pendidikan Islam Pra Sekolah

Aqidah

1. Rukun Iman

2. Rukun Islam

3. Mari Mengenal Allah

4. Asmaul Husna

5. Allah Maha Bijaksana

6. SyahadahIbadah

1. Mari Bersuci

2. Mari Berwuduk

3. Kenali Solat Dan Waktu

4. Bilangan Rakaat

5. Amali SolatSirah

1. Nabi Muhammad Pesuruh Allah

2. Keluarga Rasulullah S.A.W

3. Kelahiran Rasulullah S.A.W

4. Junjungan MuliaAkhlak

1. Doa Harian

2. Adab Makan

3. Adab Masuk Dan Keluar Tandas

4. Adab Menghormati Ibu Bapa

5. Adab Menghormati Ahli Keluarga

6. Adab Menghormati Guru

7. Adab Menghormati Rakan SebayaAsas Bahasa Al- Quran

1. Menyebut Huruf Hijaiyah

2. Mengenal Tanda Baca

3. Mengenal Bahasa Al-QuranMengetahui Huruf Jawi

1. Menyebut Huruf Jawi Dengan Betul

2. Mengenal Bentuk Huruf Jawi

3. Menyebut Huruf jawi Yang Bersambung Dengan Huruf VokalMenghafaz Surah - Juzu' Amma

1.Surah Al Fatihah

2. Surah An Nas

3. Surah Al Falaq

4. Surah Al Ikhlas

Kementerian Pelajaran Malaysia

http://www.moe.gov.my/

My Guru 2, UPSI

https://myguru2.upsi.edu.my/login.php

UPSI

http://www.upsi.edu.my/

twitter

http://twitter.com/

Mikro Pengajaran

Friday, 9 December 2011

RPH
Falsafah Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al Quran dan As Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangankan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan , berketrampilan , berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.


My Guru 2, UPSI

Thursday, 8 December 2011

UPSI

http://www.upsi.edu.my/